De prijs van edelmetaal – deel 1

Wederom een gastcolumn. Dit keer geplaatst door Jacob.

Er is op deze site veel discussie over met name de zilver- en de goudprijs. De meeste reacties die ik lees, lijken voort te komen uit overwegingen alsof we handelaren in deze producten zijn. Als de prijs omhoog gaat, is iedereen gelukkig en in the “buying mood” en als de prijs naar beneden gaat, zien diverse mensen geen reden meer om nog edelmetaal te hebben. Dit is niet vreemd want als je naar de media kijkt of luistert, hoor je dezelfde reacties.

Gerard heeft al aangegeven wat volgens hem de fundamenten voor de goudprijs zijn. Er is inmiddels veel over gediscussieerd en zelfs werden er allerlei beschuldigingen en waardeoordelen over gegeven.

Ik las een stukje tekst van één van de leden, dat beschreef dat vooral de verhouding tussen het goud dat gevonden wordt en dat in de wereld in voorraad ligt, een belangrijk punt is voor de waarde van het materiaal. Nu gaat iedereen er van uit dat de getallen die wij hier hanteren, juist zijn. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat ook deze goudvoorraadgetallen gemasseerd zijn.

Persoonlijk denk ik dat de bodemprijs van alle edelmetalen bepaald wordt door de kosten van het vinden, het ontwikkelen, de winning en -niet onbelangrijk- het op de markt brengen van de betreffende producten. Op deze site hoor ik vrijwel iedereen roepen over cash-kosten en omdat ik vrijwel de enige ben, die daar steeds op reageer, voel ik mij geroepen om daar wat meer over te vertellen.

Edelmetalen worden edel genoemd omdat ze moeilijk reageren met zuurstof in een vochtige omgeving. Er ontstaat dus geen “roest” om het maar even plat te zeggen. Verder reageren ze over het algemeen moeilijk met alle in een normale leefruimte aanwezige chemische stoffen. Dit is echter niet een hard gegeven want zilver reageert heel gemakkelijk met zwavelwaterstof, een gas dat door vrijwel alle levende wezens uitgestoten wordt. Het eindresultaat hiervan is dat zilver zwart wordt. Goud is op het oog een stuk edeler maar reageert met koningswater, een mengsel van zoutzuur en salpeterzuur, en onder andere cyanide- en enige zwavelverbindingen. Goud laat zich ook gemakkelijk oplossen in kwik dat vroeger en ook nu nog gebruikt wordt om kleine gouddeeltjes te verzamelen.

Platina is edeler dan goud als het op roesten aankomt maar is nog steeds oplosbaar in koningswater en kan ook reageren met halogenen als fluoride en chloor. Elektrochemisch is platina iets minder edel dan goud. Omdat het een andere elektronenschil-structuur heeft, is het net als palladium erg geschikt in katalysatoren. Een katalysator is een onmisbaar middel in een chemische reactie die zelf niet opgebruikt wordt in deze reactie.

Palladium is als het om “roesten”gaat, het meest edele metaal maar reageert gemakkelijker met zuurstof bij erg hoge temperaturen en ook met halogenen.

 

Wat mij het meest verrast heeft, is dat platina 10 keer zo algemeen in de aardkorst voorkomt dan goud. Goud behoort tot één van de zeldzaamste metalen in de aardkorst. Er zijn maar 6 metalen die zeldzamer zijn waartoe onder andere Rhodium behoort.

Er is ruim 25 keer zo veel zilver als goud aanwezig in de aardkorst, de beschikbaarheid van goud is echter veel groter omdat dit metaal veel minder verbruikt wordt.

Het vinden van goud is tegenwoordig een erg geldrovende bezigheid. Je moet op zijn minst een grondige kennis hebben van geologie en je moet de middelen hebben om met behulp van kaarten en data plekken te vinden, die in aanmerking komen. Het is van alle tijden dat veel goudzoekers, privé personen maar ook bedrijven, deze fase overslaan en gaan zoeken waar een ander al wat gevonden heeft. Hoe je het ook aanpakt, het blijft erg duur, want je moet rechten kopen om ergens te mogen zoeken en ook het zoeken zelf kan al miljoenen kosten.

Nu gaan we uit van het geval dat je geluk hebt en sporen van een edelmetaal vindt. Dan is er nog helemaal geen reden om een gat in de lucht te springen of er één in de grond te graven en aan het werk te gaan. Het is het meest gebruikelijk tegenwoordig dat er eerst gekeken wordt of er betere plekken zijn om een eerste boring te doen om te weten wat de concentratie is en hoe dik de laag is, die het edelmetaal bevat. Er zullen dan verscheidene (10 tot 100) boringen over het doelgebied gedaan moeten worden om uit te vinden of het edelmetaal houdende gebied voldoende oppervlak heeft om verder te zoeken. Dit type onderzoeken loopt vaak al in de miljoenen omdat er boorapparaten met allerlei voorzieningen naar het betreffende gebied gebracht moeten worden. Het betreft tegenwoordig vaak gebieden zonder wegen, brandstof, overnachtingsfaciliteiten etc. etc. Verder moet alles goed gedocumenteerd worden zodat men precies weet waar en op welke diepte elk monster gevonden is en er moeten allerlei laboratoriumonderzoeken plaats vinden.

Na dit onderzoek, dat vaak al twee, drie of veel meer jaren later is dan de eerste ontdekking genoemd in de vorige alinea, wordt pas duidelijk of er voldoende edelmetaal aanwezig is om verder onderzoek mogelijk te maken. We spreken nu over een operatie waar banken (dezelfde die de edelmetaalprijzen manipuleren) en/of het uitgeven van aandelen onontkoombaar zijn om het proces uit te kunnen voeren. Stel, er wordt in ons geval een concentratie gevonden van 2 á 3 gram per ton hetgeen tegenwoordig al veel enthousiasme genereert en deze concentratie is op slechts 50 tot 100 m diepte. Dit zal onder de huidige marktomstandigheden al tot een succesvolle plaatsing op de aandelenmarkt in Canada (CVE), London (AIM) of Australië (ASX) kunnen leiden. Dit zijn de drie markten waar edelmetaal “mijners” het meeste succes hebben om geld te krijgen.

U kunt begrijpen dat al dit gedoe weinig met goud zoeken in de historische zin van het woord te maken heeft.

Om een goede indruk te krijgen wat de eventuele mijn aan edelmetaal bevat, worden er rapporten geproduceerd, die aangeven hoeveel edelmetaal er in de hoeveelheid onderzochte grondoppervlak zou kunnen zitten. Dit wordt in Noord-Amerikaanse rapporten vaak de “inferred resource” genoemd. We spreken hier over een schatting aan de hand van vaak al een grote hoeveelheid boringen en analyse-rapporten. De gerapporteerde cijfers zeggen echter niets over wat er eventueel economisch winbaar is. Er kan dus best 100 miljoen ounce goud zijn met een concentratie van 2 gram per ton die later toch niet economisch winbaar blijkt te zijn op het moment van de rapportage. We zien met veel Zuid-Afrikaanse mijnen zelfs nog veel hogere concentraties maar dat, ondanks de al aanwezige infrastructuur, de mijndiepte de prijs om het te winnen, te hoog maakt.

Er is veel geld nodig om een zogenaamde haalbaarheidsstudie te doen. Hiervoor is het van belang dat men een redelijke indruk heeft hoeveel edelmetaal er is, wat de concentratie is en wat er nodig is om het edelmetaal op een economische manier te kunnen winnen. Hierbij wordt meegenomen hoeveel materiaal er verzet moet worden voor het edelmetaal zelf bereikt wordt, hoe het edelmetaal uit de enorme massa steen gehaald moet worden met een redelijk rendement maar ook hoeveel het kost om er werktuigen te krijgen en die aan de gang te houden middels een netaansluiting of de aanvoer van brandstoffen.

Het is echter niet ongebruikelijk dat er eerst een veel betere resource studie nodig is om een goede haalbaarheidstudie te doen. Dit betekent nog meer boringen en nog meer labonderzoek om een betere beschrijving te krijgen van de aanwezige hoeveelheid edelmetaal.

Het rapport geeft allereerst aan wat het doel van al de moeite is. Het rapport beschrijft waar het gebied ligt en geeft inzicht in de eigendomsrechten van het betreffende mijnbedrijf en de eventueel benodigde vergunningen om tot het beginnen van mijnactiviteiten over te gaan. Er wordt gerapporteerd over de historie van het gebied zowel wat betreft geologische wetenswaardigheden als eerdere onderzoekingen of mijnactiviteiten in dezelfde of soortgelijke geologische structuren. Het biedt inzicht in de totale infrastructuur die nodig is om mijnactiviteiten te verrichten.

Verder geeft het aan hoe het onderzoek verricht is en welke methodes gebruikt zijn om tot de gerapporteerde cijfers te komen en waar men op dat moment de grens trekt van wel of niet winbare concentratie.

Er wordt ook een plan gemaakt hoe het edelmetaal gemijnd zou kunnen worden waardoor de wel of niet bereikbaarheid bepaald wordt. Je kunt je voorstellen als je een groot gat graaft (open pit) en alles gaat verwerken, dat er geen edelmetaal verloren behoeft te gaan terwijl als je gangen in de grond gaat maken, er altijd een deel in de grond blijft zitten.

Met bovenstaande randvoorwaarden is een betere schatting te maken over wat er wel of niet winbaar is. Dit wordt een “indicated mineral resource” genoemd.

Stel nu dat we het voor elkaar hebben gekregen om een haalbaarheidsplan met een gedegen resource studie te realiseren. We praten nu over een “virtueel mijnbedrijf” waar al vele miljoenen zijn uitgegeven met het edelmetaal in de grond als onderpand. Vaak zie je dat zowel de banken als de investeerders een bepaalde waardering hebben voor dit type mijn- bedrijven van 1 – 100 US$/ounce. De waarde is natuurlijk erg afhankelijk waar de mijn is, hoeveel de “cashkosten” zullen zijn om echt tot mijnen over te gaan, de potentiële haalbaarheid en allerlei andere markt (waan-)beelden.

Het hangt in het bijzonder van het management af of er een succesvolle mijn gaat komen. Er moeten namelijk erg veel geldmiddelen verzameld worden om tot een mijn-project te komen waarbij tegenwoordig milieuvergunningen en andere maatschappelijke zaken een belangrijke rol kunnen spelen. Kortom, het project moet verkocht worden aan de overheid, de omgeving van de mijn, de banken en aan de beleggers. In het voorstadium worden de bedrijven vaak geheel door beleggers gefinancierd maar als het proces voortgaat en er weinig spectaculairders te melden valt dan het geheel of gedeeltelijk krijgen van een vergunning is het vaak moeilijk meer geld los te krijgen van aandeelhouders zonder de aandelen niet enorm te verdunnen. Hier wordt vaak de hulp van banken ingeroepen, die geld lenen op allerlei ingenieuze voorwaarden die vrijwel altijd ten koste van de al zittende aandeelhouders gaan.

Dit proces kan zich jaren voortslepen. Het is nogal onverstandig om alvast met aankopen van werktuigen en infrastructuur te beginnen als er nog geen vergunningen zijn. Een goed voorbeeld waar dat helemaal verkeerd gegaan is, is het Gabriel Resources project in Roemenië.

Er zijn honderden projecten die hangen aan de welwillendheid van plaatselijke, provinciale en landelijke overheden. Dit ging vroeger sneller omdat toen op grote schaal de overheidsfunctionarissen gesmeerd werden. Tegenwoordig moet dit allemaal heel omzichtig gebeuren wat heel veel tijd en nog meer (smeer-)geld kost. Intussen zijn er al miljoenen geïnvesteerd en kost het een miljoen per jaar om het proces gaande te houden. Sommige overheden zijn inmiddels al begonnen met het heffen van allerlei vormen van belastingen, dus er moet meer geleend worden terwijl er nog geen inkomsten voor het bedrijf binnenkomen.

Disclaimer: De mening van Jacob als columnist is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Posted in Gastcolumns and tagged , , , .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

248 Reacties op De prijs van edelmetaal – deel 1

 1. Roi zegt:

  @jefke

  Maar je blijft met de echte vluchtelingen zitten die niet aan hun lot overgelaten kunnen worden.Dus zal je het kaf van het koren moeten kunnen onderscheiden en dat kunnen ze nu al niet.
  En als er wel gelukszoekers komen zoals bv. roemenen en polen omdat de betalingen hier beter zijn dan heb je zoals nu als ze geen baan meer hebben dat ze blijven hangen in Nederland.Ze staan zelfs met tentjes in het bos. Dus ik zie dat de criminaliteit/overlast hierdoor wel toe gaat nemen.

  |
 2. jefke zegt:

  @lamberto: inderdaad.
  Grenzen openzetten is geen probleem als je niks weggeeft, als je niks geeft komen ze toch niet.

  |
 3. Roi zegt:

  Kijk dit geloof ik dan weer wel!

  ‘Finland kan overwegen euro te verlaten’

  Finland zal eerder overwegen uit de eurozone te stappen dan te betalen voor de schulden van andere landen. Dat zei de Finse minister van Financiën Jutta Urpilainen vrijdag in een interview met de Finse zakenkrant Kauppalehti.
  ,,Finland is een toegewijd lid van de eurozone en we denken dat de euro belangrijk is voor Finland”, stelde Urpilainen. ,,Maar we houden niet ten koste van alles vast aan de euro en we zijn op alle scenario’s voorbereid.”

  De minister benadrukte dat ze niets ziet in verdere Europese integratie, als dat betekent dat landen samen verantwoordelijk worden voor hun schulden. ,,Collectieve verantwoordelijkheid voor de schulden, het economisch beleid en de risico’s van andere landen, daar moeten we niet toe bereid zijn.”

  |
 4. temp242 zegt:

  Inderdaad Beste de Heraut, het gepeupel gaat naast de Brood en Spelen ook nog eens platgebombardeerd worden door de staatsmedia, hoe meer je iets herhaald hoe meer de mensen, althans 99,9999%van de bevolking dit uiteindelijk ook gaan geloven, er is vooral weeral tijd gewonnen. Hoe dan ook, we staan voor een ongeziene ontslaggolf in Noord-europa medio september 2012.MVG.

  |
 5. Roi zegt:

  @de heraut

  Wauw wel 1000 mensen deden mee! werkelijk een geweldig onderzoek onder de bevolking ha ha. Dat is zeker 0.001666666 % van de Duitsers.

  Fantastisch dat de media/krant zo’n (groot) onderzoek met KOEIEN LETTERS vermeld. Dit is werkelijk humoristisch!

  |
 6. De Heraut zegt:

  Nog meer propaganda alarmbelletjes in deze kop:

  Euroleiders hebben risico’s verkleind volgens Moody’s
  LONDEN – De leiders van de eurolanden hebben de risico’s voor de eurozone vorige week weten te verkleinen. De uiteindelijke redding van de euro zal de rijkere landen echter veel geld kosten. Dat concludeerde kredietbeoordelaar Moody’s vrijdag.

  De maatregelen die vorige week op de eurotop zijn genomen, verkleinen de kans dat de financiële markten op korte termijn stilvallen, stelde Moody’s. Het kan echter nog jaren duren voordat de markt voor overheidsschulden weer normaal werkt.

  [Dan volgt er een groot reclameblok]

  5% spaarrente!
  vergelijk nu alle banken. Momenteel tot 5% spaarrente!
  http://www.spaarrente.nl
  Lage hypotheekrente
  € 200.000 hypotheek v.a. € 339,- per maand. Hypotheekrente vanaf 2,8%
  http://www.hypotheekrente-voordeel.nl
  Zonnepanelen voor MKBers
  Duurzaam ondernemen? Bespaar Energiekosten met Zonnepanelen
  Companeo.nl/Zonnepanelen
  Goedkope hypotheek
  € 200.000 hypotheek v.a. € 339,- per maand. Hypotheekrente vanaf 2,8%
  http://www.hypotheekrente-voordeel.nl

  [En tenslotte komen we bij de kleine lettertjes; Moody's gaat Nederland en Duitsland afwaarderen]

  De verdere integratie van de eurozone zal de rijkere landen veel geld kosten, waarschuwde Moody’s verder. Dit kan op termijn gevolgen hebben voor hun kredietwaardigheid.

  http://www.nu.nl/economie/2852705/euroleiders-hebben-risicos-verkleind-volgens-moodys.html

  |
 7. De Heraut zegt:

  Vanwege zijn grote gevoel voor humor, speciaal opgedragen aan Temp

  Merkel ongekend populair in Duitsland

  BERLIJN – De populariteit van bondskanselier Angela Merkel onder de Duitse bevolking is ongekend groot. Uit een opiniepeiling voor televisiezender ARD bleek deze week dat 66 procent van de Duitsers tevreden is over haar. Sinds de Bondsdagverkiezingen van 2009 was haar populariteit niet zo groot.

  De peiling liet ook zien dat 58 procent van de Duitsers de manier waarop Merkel de eurocrisis aanpakt, ”goed en slagvaardig” vindt. Aan de peiling, die net na de EU-top in Brussel werd gehouden, deden ruim 1000 mensen mee.

  http://www.nu.nl/buitenland/2852858/merkel-ongekend-populair-in-duitsland.html

  |
 8. WijRos zegt:

  re. edelmetaal.
  Het is bijna weekend dus de shortsellers zijn al op tijd begonnen vanmorgen. Afwachten of er ook nog long buyers zijn.

  |
 9. Rien zegt:

  @Edwin

  Bij de SP houdt ik m’n hart vast. Die gasten zijn zeer geslepen en gaan uiterst berekenend te werk. Hun public relations is de beste in den haag. Sociaal? ja hoor, met z’n allen het stenen tijdperk in.
  SP anti europa? Laat me niet lachen. Ze zijn tegen een paar maatregelen zoals die op het moment genomen worden. Ze zeilen gewoon mee op het anti europa sentiment. Als het er op aan komt zijn er weinig andere partijen te vinden die zo pro europa zijn.

  Van hun website: “De SP zet zich er voor in om de EU eerlijker, socialer en menswaardiger te maken. …. Om Europa socialer te maken moet er meer gedaan worden om de belastingconcurrentie tussen lidstaten tegen te gaan. De vrijheid van de financiële sector moet drastisch worden ingeperkt. Economische coördinatie is nodig om welvaartverschillen tussen lidstaten, die o.a. leiden tot schadelijke arbeidsmigratie, te verminderen. Door het afspreken van ambitieuze minimumnormen maken we de EU socialer, veiliger en duurzamer.”

  Lees: Meer europa, minder souvereiniteit.

  |
 10. Lamberto zegt:

  Duitsland ziet ook in dat de economische problemen tot binnenlandse chaos kunnen gaan leiden.
  Het leger gaat zogeheten “Heimatschutz” eenheden samenstellen die in noodgevallen de orde moeten handhaven, en indien nodig ook de eigen opstandige bevolking gaat bestrijden.
  http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/58367?PHPSESSID=csmho02grce5jdfrf44c1qjtl4
  Het is velen misschien niet bekend, maar het borrelt al jaren onder de oppervlakte van de Duitse samenleving.
  We moeten dan ook niet vreemd opkijken dat indien het Europese sprookje implodeert, de Duitse jeugd net zoals in de jaren dertig van de vorige eeuw het politieke heft in eigen hand neemt.
  Luister maar eens naar de muziek en teksten van de volgende band.
  http://www.youtube.com/watch?v=pe_mh2oam8Q
  De tijd komt steeds dichterbij dat we blij zijn een paar zilverlingen bezitten waarmee de nodige artikelen gekocht kunnen worden om te overleven.

  |
 11. Roi zegt:

  Europe and China cut interest rates while Bank of England extends QE

  Central banks around the world signalled their determination to stimulate the flagging global economy on Thursday yesterday, with the injection of £50bn of electronic money into the UK and interest rate cuts in the eurozone and China.

  http://www.guardian.co.uk/business/2012/jul/05/bank-of-england-50bn-more-quantitative-easing

  En de G/Z prijs dondert naar beneden…. schiet mij maar lek. Dit kan toch niet enkel door een sterkere dollar komen dat de prijs linea recta naar beneden schiet? Ik verwachte juist een averechtse reactie op dit nieuws.

  |
 12. Roi zegt:

  @Ethan

  Waar ik me aan erger is dat zo’n Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hier weer een duur onderzoek naar doet terwijl het nog niet eens zeker is dat het door gaat. De uitkomst is inderdaad weer eens in het voordeel van de overheid en is puur bedoelt om mensen om de tuin te leiden dat het een goede maatregel is.
  En inderdaad ze denken kennelijk dat iedereen minimaal 20 km op de fiets gaat (zijn immers forensen) en dat ze massaal gaan verhuizen om de tax te omzeilen.

  Nee ze staan den Haag volledig buiten de werkelijkheid.

  |
 13. Edwin zegt:

  Democratisch kapitalisme? Nee hoor, is dat al lang niet meer. Communistisch groeps tirannie is het langzaam geworden. Wat van jou is, is nu van “ons allemaal”.
  Wordt gebracht met positief en geaccepteerd klinkende labels als “sociaal zijn”. Want wie durft te zeggen dat hij niet sociaal is? SP? De intentie is best goed maar de gevolgen zijn verschrikkelijk.

  |
 14. Ethan zegt:

  P.S.

  Hebben jullie gisteren ook EenVandaag gezien over hoe de schuld van die woningcorporatie Vestia nu betaald moet gaan worden?

  Kennelijk is het de bedoeling dat dat door ALLE woningcorporaties in heel Nederland bij elkaar gebracht moet worden.

  Noordelijke woningcorporaties waren het niet mee eens, waar ik ze geen ongelijk in geef… waarom moet de ene corporatie opeens meebetalen aan de schulden van een andere als die met *geleend* geld hard onderuit gaat op derivatengebied?!?

  Dus ik dacht: go noordelijke woningcorporaties, goed dat jullie voor jullie eigen huurders opkomen!

  Tot dat later bleek dat het voorgestelde idee eigenlijk was:

  “hier moeten we met z’n allen de schouders onder steken en dit moeten we landelijk door de overheid aan laten pakken. Alleen de huurders hier voor op laten draaien is niet eerlijk, kopers/woningeigenaren moeten ook mee helpen om deze schuld weg te werken. Dat gebeurt met de banken tenslotte ook.”

  Nu zit ik al steeds vaker dicht bij het punt om die TV een valversnelling van 9.81 m/s2 van een paar verdiepingen hoogte.. maar zelden zat ik zo dichtbij als nu.

  Ex-directeur Vestia gaat er met een paar miljoen vandoor.. 700 miljoen schuld of zo.. zeg eens 12 miljoen belastingbetalers ==> ~ 60 Euro per persoon.

  WAANZIN

  |
 15. Ethan zegt:

  ‘Minder files met forensentaks’
  AMSTERDAM – De forensentaks gaat voor een daling van de files zorgen. Dat verwacht het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

  http://www.nu.nl/binnenland/2852697/minder-files-met-forensentaks.html

  Ja, want mensen vinden opeens werk dichter bij huis, kunnen hun huis goed verkopen om eventueel dichter bij hun werk te wonen, etc. etc.

  Kansloos plan en alleen maar iets wat de economie gaat tegenwerken..

  |
 16. pietje zegt:

  Wat de meesten hier al lang weten werd vandaag wel weer bevestig,
  Gisteren wallstreet dicht en zilver en goud gingen goed vandaag open en BOEM daar gingen we weer naar beneden.
  Nee,Goud en zilver gaan pas echt stijgen als de dollar onderuit gaat.

  Vandaag was er wel wat aan de hand gezien dit artikel van reuters er werd in 1 uren hardt in gegrepen in de financiële markt door de groot machten.
  China, de Eurozone en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië (als in Groot etc) hebben vandaag binnen het uur de monetaire touwtjes wat laten schieten.

  Beijng deed er 31 basis punten af teneinde op 6% uit te komenDe ECB snoeide de boel af tot 0,75% en de Bank of England zat al op 0,5% en die besloot dus maar om er 50 miljard Engelse ponden bij te toveren. Nee hoor;) Ze kochten er netjes “spullen” voor – oud papier enzo;)

  Oja – Mario Draghi ontkende tussen neus en lippen door ook nog even dat er sprake was van een ‘globale gecoördineerde aktie’ en Denemarken schaduwde de ECB.

  http://www.reuters.com/article/2012/07/05/us-centralbanks-action-idUSBRE8640RN20120705

  |
 17. temp242 zegt:

  Zo rond medio september…

  |
 18. Andreas zegt:

  Op atimes.com nu een stuk over Iran. Iran heeft van Irak geleerd dat te lang wachten en allerlei sancties ondergaan je positie verzwakt. En dus past Iran wel op dezelfde fout te maken. Met daarnaast toch machtige bondgenoten. Dat kan nog wat beloven voor de nabije toekomst.

  |
 19. Andreas zegt:

  O,ja. En ik investeer in graantanks. Ik ga er 200 maken voor eigen rekening en een pilotproject opzetten. Maar dat is nog altijd beter als scheisse-teuro’s.

  |
 20. Andreas zegt:

  Beste Lamberto
  Ik wil gwoon zo min mogelijk euroshit. Voor zover mogelijk direct omzetten naar PM en vreemde valuta. Riskmanagment noemt men dat geloof ik over de grens.:)

  |
 21. Lamberto zegt:

  @Andreas # 26

  Ik controleer alle eurobiljetten die ik pin of op andere wijze ontvang of ze een X, P of L voor het serienummer hebben staan.
  Sinds de bankiers en politici in Griekenland de boel grandioos hebben geflest, laat ik mij geen appels voor peren meer verkopen.
  Want als Staatobligaties bij een land in moeilijkheden afgewaardeerd kunnen worden, waarom dan ook niet bij het door deze landen uitgegeven papiergeld.
  Laten we hopen dat ik ongelijk heb.
  Maar zoals u toch weet, een gewaarschuwd mens telt voor twee!

  |
 22. Andreas zegt:

  Beste Temp
  In een ver verleden heb ik nog eens een tijdje staatlogies gehad. Waarvoor houdt ik in het midden maar ik had niemand iets aangedaan. Maar volgens het RECHT had ik het wel verdiend.
  In ieder geval heb ik ook daar ervaring mee opgedaan en gezien hoezeer daar geld verkwanseld werd. Te gek voor woorden. Een medegedetineerde werd letterlijk rijk. Ik zal het uitleggen. Hij zat voor een geweldsmisdrijf met TBS. Ondertussen ging zijn WAO uitkering gewoon door. Daarnaast had hij zijn opgelegde straf uitgezeten. En moest dus verplaatst worden naar een TBS-kliniek. Maar omdat er nergens plaats was en hij te gevaarlijk was om vrijgelaten te worden moest hij in het huis van bewaring blijven. Maar daarvoor kreeg hij destijds al een vergoeding van ongeveer 100 gulden per dag. Hij zat letterlijk te schateren. Een aantal van deze regels zijn in Nederland nu veranderd maar het blijft een zooitje.
  Ik ben dus op velerlei gebied een ervaringsdeskundige. Ik heb ook mijn eigen reclasseringsrapport geschreven. Met goed gevolg. LOS.

  Over deze betrekkelijk korte tijd kan ik wel een boek schrijven. Was het een aanrader? Nee, absoluut niet. Zeker niet voor een vrije geest. Heb ik ervan geleerd? Jazeker. Nog voorzichtiger zijn. Ben ik daar beter geworden? Laat ik daar maar geen antwoord op geven.
  MVG
  Andreas

  |
 23. Andreas zegt:

  Beste Lamberto
  Eigenlijk maakte ik een grapje. Pas later in mijn reactie probeerde ik een verklaring te bedenken voor hetgeen jij ter sprake bracht. 1000 euro pinnen is natuurlijk niet representatief. Maar wie weet heb je gelijk. Het is dezer dagen niet eenvoudig objectief te blijven. Dat brengt alle manipulatie en verkwanselarij nu eenmaal met zich mee. In ieder geval was het niet negatief bedoeld. Dat kan bij mij ook niet. Daar ik altijd positief ben. Vaak ook realistisch en dat wordt dan weer als negatief opgevat. Maar daar zullen meer medebloggers last van hebben.
  MVG
  Andreas

  |
 24. Lamberto zegt:

  @Andreas, # 20

  U schrijft: “Wat een onzin”.

  Verklaar u nader!

  |
 25. Andreas zegt:

  Beste Temp
  Alweer zo’n vuilnisbak die de boel voorliegt. Het mooie van internet is dat we straks goede foto’s hebben van de verkwanselaars cq landverraders. Dat maakt straffen een stuk makkelijker.

  |
 26. Andreas zegt:

  Ik heb net een mail verstuurdnaar de VVD. Mijn afkeuring over het ESM kenbaar gemaakt en de hoop voor Dhr Rutte uitgesproken dat hij niet opgeknoopt wordt. En direct aangegeven niet meer te stemmen op een partij die volksbelangen verkwanselt. Het helpt natuurlijk niet maar het lucht wel op.

  |
 27. Andreas zegt:

  Lamberto
  Wat een onzin. Degene die de grootste capaciteit heeft en voor de rest niets te doen heeft drukt het meest. Het is simpel. De noordelijke eurobiljetten worden achtergehouden zodat het makkelijker is om er gulden, marken en francs over heen te drukken. Dat wordt dan de tussenfase.

  |
 28. Lamberto zegt:

  Het valt mij de laatste weken op dat als ik bv € 1000, – pin, er alleen maar briefjes van € 100, – met de letters voor het serienummer komende uit Italië, Griekenland en andere Europese landen die financieel op omvallen staan uit de pinautomaat komen.
  Biljetten met een X Duitsland, L Finland of P Nederland zitten er niet meer bij.
  Komt dit omdat de inwoners van deze Zuid-Europese landen hun spaargeld naar het tot nu toe veilige Nederland hebben gebracht, of weten de banken meer en maken ze hun kluizen schoon.
  Volgens mij is de dekking van een eurobiljet door een land uitgegeven hetzelfde als een Staatobligatie van hetzelfde land.
  Wie helpt mij uit de droom?

  |
 29. temp242 zegt:

  hjttp://www.carmignac.fr/en/edito.htm

  |
 30. WijRos zegt:

  @nm156

  Beste nm156, ik ben ook altijd sterk voor open grenzen geweest. Als er geen uitkeringen en allerlei andere staatshulp meer zijn dan komen er alleen mensen als er werk is en/of er meer te verdienen valt. Dat brengt weer marktwerking in de “arbeidsmarkt” die al 80 jaren markt meer is. We moeten af van al die baantjes en regelingen die de overheid zijn burgers oplegt. U moet zich wel realiseren dat de kosten van dit zogenaamde paradijs dat we nu hebben gecreëerd op een dag niet meer te betalen zijn.

  Het programma van de LP is echt goed doordacht, alleen heeft het wel enorme consequenties voor mensen die liever een ander voor zich laten werken zoals nu gebruikelijk is.
  Vroeger had je 5% heren waarvoor de rest moest werken nu is 10% aan het werk om de rest van de bevolking feest te laten vieren.

  |
 31. gordijnen zegt:

  @Fleur

  Dank je voor de reactie. Natuurlijk wel ambitie, maar van de politiek hebben de meesten wel hun buik vol van.

  Ik ga wel proberen een organisatie op te zetten die opkomt voor een rechtvaardige maatschappij. Als mensen keuzes krijgen, dan gaat het pas echt leuk worden.

  Probleem is dat de media, hier niet aan mee willen werken en een andere agenda hebben.
  Daarom moeten wij een andere weg gaan bewandelen.

  Er zullen nog veel beren op de weg ernaar toe worden opgeruimt.

  Een voordeel is er wel, dat de banken en de politiek zo zichtbaar er een chaos van maken, dat het niet zo moeilijk meer is om punten te scoren. Er moeten alleen een paar schapen over de dam.

  |
 32. Edwin zegt:

  LP klinkt goed, zal eens kijken wat er in hun programma staat. Maar waarschijnlijk kan PVV de europese centralisatie beter blokkeren door hun grootte. hadden we maar een Nigel Farage of Ron Paul in Nederland.

  |
 33. Lamberto zegt:

  Er wordt in Nederland veel gesproken over asielzoekers, immigranten en soms komt ook het woord gelukzoeker nog voorbij flitsen.
  In mei was het in Ter Apel weer raak met onze ongenode gasten.
  Ze deden alle moeite om via een tentenkamp de linkse dwazen in Nederland die nog steeds niet snappen dat ze worden belazerd, voor zich winnen.
  Doe net als ik en ga persoonlijk een kijkje nemen bij de locatie van de “Int immigratie en Naturalisatiedienst Aanmeldcentrum Int ter Apel”, gelegen aan de Ter Apelervenen 10 Ter Apel.
  Hier kunt u zien waar onze met bloed zweet en tranen verdiende Euro’s blijven.
  De Gemeente Vlagtwedde vaart er wel bij.
  Het gemeentehuis in Sellingen wordt net als in oude tijden beschermd door grote stenen waarachter de ambtenaren van de sociale dienst voorzien van klapperpistooltjes zich tegen de woedende dorpsbewoners moeten beschermen.
  Bekijk via Google Street view maar eens hoe de situatie ter plekke is.
  Type: Terapelervenen 10 Ter Apel.
  Type: Dorpsstraat 1 Sellingen.
  Houdt er rekenen mee dat de beelden al meer dan vijf jaar oud zijn.
  Het immigratie centrum is veel groter, en de zwerfkeien voor het Gemeentehuis is de laatste jaren in aantal en grootte aanzienlijk gestegen.
  De Gemeente Vlagtwedde is de enige gemeente in Groningen die geen financiële problemen kent.
  Ga ook maar eens met de middenstand in Ter Apel praten, onder vier ogen komen de verhalen los over hoe blij ze wel met de huidige situatie zijn.

  |
 34. nm156 zegt:

  “LP is aantrekkelijk met hun vrijheid/belasting beperking/privatisering. Maar zetten daar en tegen wel de grenzen open voor alle immigranten en willen zelfs de maan privatiseren!”

  Lees hun programma, de LP zet de grenzen pas open nadat immigranten helemaal nergens aanspraak op kunnen maken.
  Wat betreft de maan, wat is het probleem daarmee? Dit is toch spijkers op laag water zoeken.

  |
 35. Jullie zegt:

  Gratis geld !

  http://www.zerohedge.com/news/central-banks-helpless-denmark-goes-nirp-cuts-certificate-deposit-rate-negative-02

  De ECB heeft de rente ook verlaagd.

  Dit kan nog wel eens leuk gaan worden, want, wat is de waarde van gratis geld ?

  Hoe begon de Franse Revolutie ook alweer ?

  Niet lang meer of regeringen gaan gratis (geprint) geld geven aan burgers om de economie weer te helpen, dan nog een keer, dan nog een keer, en dan nog 1 keer….

  We zien alles aankomen lieve mensen, wij hebben dit allemaal van te voren aan zien komen.
  De tijd is ‘nog niet’ maar het komt eraan…

  Ik denk dat het nu zaak is om scherp te blijven, wees de kudde voor !

  |
 36. Lezer zegt:

  @Roi

  De LP stelt ook dat mensen voor zichzelf moeten zorgen en verantwoordelijkheid moeten nemen, dus dan is het snel over met de gelukszoekers, hoe wijd de grenzen ook open staan. Immigranten waar je wel wat aan hebt redden het wel.

  |
 37. Fleur zegt:

  @ gordijnen

  Volgens mij borrelen er politieke ambities bij jou. Zou het niet waanzinnig gaaf zijn om een nieuw geluid te laten horen? Een beetje frisse inbreng vanuit “het volk”. Een handtekeningen-aktie? Een blog? Hoe bereik je Den Haag én maak je de Nederlanders bewust van wat er speelt?!?

  Het is natuurlijk heel triest dat mensen jarenlang verplicht afdragen voor een pensioen dat er straks niet blijkt te zijn. Kan me daar echt boos om maken.

  |
 38. WijRos zegt:

  De Amerikanen zijn ook weer terug van hun vakantiedag en beginnen direct weer de goudprijs bij te stellen. Ik weet het, het is niet manipuleren maar het zijn gewoon de verkopers en kopers die de goudprijs omlaag willen hebben. Hoeveel zijn er op dit blok die een lagere poudprijs willen? Noem eens één partij die een lagere goudprijs wil en de markt niet kan manipuleren.
  Ik heb mijn alu hoed op dat is duidelijk.

  |
 39. Dave zegt:

  Wordt voor mij ditmaal PVV en nog wel op brievenbuspisser Lucassen..

  Ik heb het helemaal gehad met die corrupte eurofiele bende in Den Haag en dan is er maar 1 mogelijkheid. Als je genaaid wordt dan naai je gewoon terug..

  |
 40. rob zegt:

  “Moeilijk,moeilijk… misschien toch een blanco stem.”

  Zolang geen enkele politieke partij een schuldensanering voor overheid en bevolking in haar partijprogram heeft, alsmede de geldcreatie in handen laat van private bankiers i.p.v. deze in handen te geven waar het hoort, nl. de overheid (zie Thomas Jefferson), dan is elke stem op welke politieke partij dan ook lood om oud ijzer.

  |
 41. WijRos zegt:

  De centrale bank van Engeland is weer verder gegaan met het stimuleren van de goud- en zilverprijs.

  |
 42. Roi zegt:

  Merkel heeft het nu ook moeilijk in eigen land. De oppositie steunt haar niet meer onvolwaardig in haar Euro beleid!

  SPIEGEL ONLINE has learned that Influential German economist Hans-Werner Sinn, together with several other leading economists, is preparing a public appeal against the resolutions agreed upon at the most recent European Union summit. A draft of the appeal says that Merkel was “forced into” agreement at the meeting, held last Thursday and Friday in Brussels.

  http://www.spiegel.de/international/germany/euro-crisis-exposing-fault-lines-in-merkel-government-a-842739.html

  |
 43. Roi zegt:

  Wat betreft de politieke voorkeur discussie hier.

  Ik ben ook zwevend! Het is erg lastig om een goede keuze te maken.

  LP is aantrekkelijk met hun vrijheid/belasting beperking/privatisering. Maar zetten daar en tegen wel de grenzen open voor alle immigranten en willen zelfs de maan privatiseren!

  PVV is een optie omdat ze tegen afdrachten van macht en geld aan Brussel. Maar alleen Wilders is degene die hier in Den Haag politiek mee kan komen maar heeft geen partijleden van hoog niveau. En hij roep toetert soms onhaalbare dingen die hem soms ongeloofwaardig maken.(bv.140 km/kopvoddentax)

  SP heeft als enig voordeel dat ze ook minder europa willen en brengen dat wat rustiger. Maar komen daar en tegen met robinhood tax. Met andere woorden mensen die zuinig zijn en sparen worden alweer bestraft en bedrijven kunnen ook wachten op vermogens belastingen..En willen natuurlijk solidair zijn met alles en iedereen.

  VVD maakt zich ongeloofwaardig met hun stelling tegen te veel europa te zijn maar ondertussen ons wel die richting op te sturen.Daar en tegen willen ze wel op ontwikkelingsgelden gaan bezuinigen en willen een kleinere overheid!

  PVDA geen optie in mijn ogen want die staan helemaal nergens voor!. alleen robinhood tax dan! En hebben volgens mij een slappe leider met milieu activist Samson.

  PVDD willen alleen maar alles wat volgens mij met de eerste levensbehoefte te maken heeft(vlees) duurder maken. En oa. alle belastingen daarop verhogen.

  CDA er’s zijn draaikonten en lullen met alles mee. Daarom zitten ze ook vaak in de regering. Probleem bij deze partij is dat ontwikkelingshulp eerder verhoogt moet worden dan verlaagt. Dit geeft aan dat ze niet begrijpen dat hun eigen burgers hier ook op de afgrond afstevenen. En dat het geld hard nodig is om de begroting op orde te brengen.

  D66 is PRO europa en dus erg gevaarlijk. Want Pechtholt wil alleen maar meer macht afdragen. Ook hou ik er niet van hoe dit mannetje uit zijn ogen kijkt, maar dat is mijn mening.

  Groenlinks kan je afschrijven,Sap neigt ook naar meer Europa en heeft daarin een tunnelvisie. En na de soap met die Dibi niet echt een goede keuze lijkt me.

  Het probleem is dat de LP en de PVV een groot deel van mijn voorkeuren lopen te verkondigen maar daarentegen weer niet de juiste mensen kunnen aantrekken om echt goed op alle vlakken te regeren.
  Ik denk dat alles makkelijker te kiezen zou zijn als Europa/Euro voor de verkiezingen klapt en dit dus van de politieke agenda verdwijnt.

  Moeilijk,moeilijk… misschien toch een blanco stem.

  |
 44. gordijnen zegt:

  Stank voor dank eerlijke vinder

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/12496614/__Stank_voor_dank_eerlijke_vinder__.html

  Mooi dat je tegenwoordig 1500 euro uit de automaat kan krijgen bij ING.

  Volgens mij is de zomer editie van de Telegraaf al begonnen.

  Ga toch eens hard nadenken, hoe ik met het pensioenbijdrage verhaal de krant kan halen in de zomertijd.

  |
 45. Roi zegt:

  Dat die verandering moet komen wordt nu eindelijk ook vermeld in de MSM

  De financiële sector moet krimpen.” Dat zegt de Groningse econoom Dirk Bezemer op RTL-Z

  Ook hij zegt dat de euro mislukt is!

  Lees verder op:

  http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/26/schuld-die-niet-kan-worden-terugbetaald-wordt-ook-niet-terugbetaald.xml

  |